گره چینی | گره سنتی | گره چینی فلزی|گره چینی سه بعدی

گره چینی فلزی با شمش تو پر به صورت سه بعدی برای اجرای درب ورودی

گره چینی فلزی بر روی نما ساختمان

گره چینی فلزی بر روی نما ساختمان در استان کرمانشاه