تولید درب و پنجره و نرده گره چینی فلزی

گره چینی از جمله هنرهایی است که پیشینه تاریخی با قدمت بالا در ایران دارد. این هنر ابتدا با چوب رایج بود که برای انواع اماکن از جمله کاروان‌سراها، مدرسه‌ها، کاخ‌ها، خانه‌ها، باغ‌ها و اماکن متبرکه استفاده می‌شد. با پیشرفت ادامه مطلب