گره چینی فلزی

تعریف گره چینی گره چینی(Girih tiles) به هنری ایجاد شده با قطعات برش خورده آهن و شیشه های رنگی در اشکال مختلف و متعدد الاجرا و وحدت گرای هندسی که به طور هماهنگ در یک کادر مشخص و تکرار شونده در کنار هم قرار گرفته ادامه مطلب

گره چینی | گره سنتی | گره چینی فلزی|گره چینی سه بعدی

گره چینی فلزی با شمش تو پر به صورت سه بعدی برای اجرای درب ورودی