درب و پنجره فلزی با شیشه رنگی

بازسازی منزل قدیمی در قلب قلعه نادری علویجه (سرای حیدر رضا)