شب یلدا1400

امشب را به نور قرن ها قدمت جاری نگه داریم شب یلدا، این شب زایش مهر و میترا، شب زایش نور و روشنائی بر تو ایرانی مبارک

تولید درب و پنجره و نرده گره چینی فلزی در اصفهان و تهران

تاریخچه گره چینی چوب از هنرهای ظریفی است که از اوایل دوره اسلامی در ایران رایج بوده‌است. برخی پژوهشگران احتمال داده‌اند استفاده از این هنر از دوران خلفا عباسی آغاز شده و در قرن ۶ تا ۸ هجری قمری در ادامه مطلب

گره چینی فلزی|گره چینی مدرن|نماساختمان

نما ساختمان با گره چینی مدرن

گره چینی فلزی | حفاظ پنجره ها

اجرای گره چینی  فلزی پنجره های مشبک در کرج

گره چینی | المان شهری

المان شهری گره چینی فلزی

گره چینی فلزی نماساختمان

گره چینی فلزی مدرن نما ساختمان