درباره گره سنتی

گره چینی ،گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی

تولید درب و پنجره و نرده گره چینی فلزی در اصفهان و تهران

تاریخچه گره چینی چوب از هنرهای ظریفی است که از اوایل دوره اسلامی در ایران رایج بوده‌است. برخی پژوهشگران احتمال داده‌اند استفاده از این هنر از دوران خلفا عباسی آغاز شده و در قرن ۶ تا ۸ هجری قمری در ادامه مطلب

گره چینی فلزی|گره چینی مدرن|نماساختمان

نما ساختمان با گره چینی مدرن

گره چینی فلزی | حفاظ پنجره ها

اجرای گره چینی  فلزی پنجره های مشبک در کرج

گره چینی | المان شهری

المان شهری گره چینی فلزی

گره چینی فلزی نماساختمان

گره چینی فلزی مدرن نما ساختمان

نماساختمان|گره چینی فلزی

  نمای ساختمان گره چینی فلزی  بانک خازنی اصفهان جنب برج جهان نما