پارکینگ مسقف

ساخت پارکینگ
یکی از مشکلات و معظلات امروزه تمامی جوامع ، ترافیک و جای پارک خودرو است.مسلماً توسعه حمل و نقل عمومی، انضباط ترافیکی، اصلاح قوانین و مقررات ، آموزش فرهنگ ترافیک و مدیریت امور از اصول و پایه حل مشکل ترافیک است ، اما در خصوص جای پارک خودرو علی الخصوص در شهر های بزرگ مسیر حل معظلات طولانی تر و دشوار تر است. به جهت کاهش مشکل پارکینگ خودرو ، در اکثر سازمان ها ، ارگان ها ، اداره جات و … محوطه ای برای پارگینگ فضای باز در نظر گرفته می شود که نیاز به بهینه سازی به جهت محافظت هرچه بیشتر از خودرو ها در زمان پارک در برابر عواملی مانند برف و باران و یا سرقت و امثال این ها است.
مراحل بهینه سازی محوطه فضای باز پارکینگ ها از نظر صنایع فلزی پارس به شرح ذیل می باشد:
*✅جانمایی بهینه محوطه پارکینگ اداری به جهت استفاده از حداکثر فضا و بیشترین جایگذاری خودرو
*✅در نظر گرفتن جهت تابش آفتاب و افزایش سایه سایبان پارکینگ
*عدم وجود ستون در جلوی سازه سایبان به جهت هرچه آسان تر شدن پارک خودرو
*✅تعبیه پیشانی در جلوی اسکلت فلزی سایبان و افزایش سایه در محوطه هایی که محدودیت جانمایی وجود دارد
*✅جانمایی بهینه محل سایبان پارکینگ با کمترین تنداخل در هنگام ورود و خروج خودرو ها .

41 42 43